ข้อมูลการขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46300 การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ 29/09/2562