ข้อมูลการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46200 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต 29/09/2562