ข้อมูลการขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 46000 การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 29/09/2562