ข้อมูลการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 43301 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 29/09/2562