ข้อมูลการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 29/09/2562