ข้อมูลการก่อสร้างอาคาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 41000 การก่อสร้างอาคาร 29/09/2562