ข้อมูลการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 38300 การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 29/09/2562