ข้อมูลการเก็บรวบรวมของเสียการบำบัดและการกำจัดของเสียการนำ ของเสียกลับมาใช้ใหม่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 38000 การเก็บรวบรวมของเสียการบำบัดและการกำจัดของเสียการนำ ของเสียกลับมาใช้ใหม่ 29/09/2562