ข้อมูลการจัดหาไอน้ำและระบบการปรับอากาศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 35300 การจัดหาไอน้ำและระบบการปรับอากาศ 29/09/2562