ข้อมูลการจ่ายไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 35102 การจ่ายไฟฟ้า 29/09/2562