ข้อมูลการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33200 การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 29/09/2562