ข้อมูลการซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33142 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 29/09/2562