ข้อมูลการซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 29/09/2562