ข้อมูลการผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 29/09/2562