ข้อมูลการเจียระไนและการขัดเพชรพลอย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย 29/09/2562