ข้อมูลการผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า 29/09/2562