ข้อมูลการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า 29/09/2562