ข้อมูลการผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32110 การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 29/09/2562