ข้อมูลการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 29/09/2562