ข้อมูลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 29/09/2562