ข้อมูลการผลิตเฟอร์นิเจอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 31000 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 29/09/2562