ข้อมูลการผลิตรถสำหรับคนพิการ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30922 การผลิตรถสำหรับคนพิการ 29/09/2562