ข้อมูลการผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 29/09/2562