ข้อมูลการผลิตหัวรถจักรและตู้สำหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้สำหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง 29/09/2562