ข้อมูลการต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา 29/09/2562