ข้อมูลการต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30110 การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 29/09/2562