ข้อมูลการต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 30100 การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก 29/09/2562