ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม สำหรับยานยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29300 การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม สำหรับยานยนต์ 29/09/2562