ข้อมูลการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 29/09/2562