ข้อมูลการผลิตตัวถังยานยนต์การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29200 การผลิตตัวถังยานยนต์การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 29/09/2562