ข้อมูลการผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29101 การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ 29/09/2562