ข้อมูลการผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29000 การผลิตยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 29/09/2562