ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28291 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 29/09/2562