ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกายและ เครื่องหนัง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28260 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกายและ เครื่องหนัง 29/09/2562