ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28230 การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม 29/09/2562