ข้อมูลการผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 29/09/2562