ข้อมูลการผลิตเครื่องทำความเย็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28191 การผลิตเครื่องทำความเย็น 29/09/2562