ข้อมูลการผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในงานทั่วไป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28190 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในงานทั่วไป 29/09/2562