ข้อมูลการผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน 29/09/2562