ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้าย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้าย 29/09/2562