ข้อมูลการผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ 29/09/2562