ข้อมูลการผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 29/09/2562