ข้อมูลการผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน้ำและวาล์วอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28130 การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน้ำและวาล์วอื่นๆ 29/09/2562