ข้อมูลการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27900 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ 29/09/2562