ข้อมูลการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับให้แสงสว่าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับให้แสงสว่าง 29/09/2562