ข้อมูลการผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 29/09/2562