ข้อมูลการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 29/09/2562