ข้อมูลการผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26800 การผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง 29/09/2562