ข้อมูลการผลิตเลนส์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26701 การผลิตเลนส์ 29/09/2562