ข้อมูลการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนำร่อง และอุปกรณ์การควบคุม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26510 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนำร่อง และอุปกรณ์การควบคุม 29/09/2562